Rekrutacja do Żłobka Domino

Agatka - dziewczynka przy krześle

Zapisy do Niepublicznego Żłobka Domino trwają przez cały rok kalendarzowy w miarę wolnych miejsc.

Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 6 miesiąca do 2,5 lat. Starsze dzieci przyjmowane są do przedszkola.

Dla dobra dzieci uczęszczających do żłobka nie organizujemy tzw. dni otwartych. Zapraszamy rodziców z dzieckiem do naszej placówki po uprzednim umówieniu się telefonicznym z Dr Bożeną Marek-Michalską  lub Dyrektor Agnieszką Pieczul.
Na spotkaniu jest możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty żłobka, obejrzenia placówki, jak również zapisania swojego dziecka.

Gwarancją przyjęcia dziecka do żłobka jest złożona karta zgłoszenia i wpłacone wpisowe w wysokości 400 zł na rachunek żłobka. 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA