Pediatra w dobie pandemii

W dużej, przestronnej poczekalni panuje cisza. Stoją wolne krzesła i puste szafki, z półek zniknęły wszystkie zabawki i książki. Nie słychać wesołych głosów bawiących się dzieci i rozmów ich rodziców, którzy z radością lub zatroskaniem opowiadają o swoich pociechach.

Od czasu do czasu do poradni wchodzi mały pacjent. Jego twarzyczka przesłonięta jest kolorową maską, powyżej niej przestraszone oczy, które nie rozpoznają zamaskowanej pani doktor.  Wchodząca z nim osoba dorosła rozgląda się niespokojnie, upewniając się,  czy jej dziecko jest bezpieczne, czy nie jest narażone na kontakt z kimś zakażonym. 

Wizyta trwa krótko, bez zbędnych rozmów, bez żartowania i wymieniania sympatycznych uwag. 

Wszystko się zmieniło, a spowodował to wirus, który tak szybko rozprzestrzenił się na cały świat. Wirus o nazwie SARS-COV 2, powodujący groźną chorobę COVID-19, wyznaczył nowe standardy w opiece pediatrycznej. 

Dla bezpieczeństwa dzieci, ich opiekunów i personelu medycznego, kontakt bezpośredni z pacjentem musi być ograniczony do niezbędnego minimum, jakim jest badanie lekarskie. Duża część porady, w tym wywiad, postawienie diagnozy, przedstawienie zaleceń, wypisanie recept, musi odbywać się zdalnie, poza gabinetem lekarskim. 

Pomocnym rozwiązaniem jest video porada, która częściowo zastępuje osobisty kontakt lekarza z małym pacjentem i jego opiekunami. 

Taka porada nie przysparza żadnych obaw i jej czas jest nieograniczony. Dzięki temu lekarz pediatra może nadal czerpać choć odrobinę radości z kontaktów z dziećmi, może porozmawiać, poobserwować ich zachowanie, ocenić stan i podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia badania w gabinecie.

Mimo, że pandemia spowodowała zmianę procedur w opiece zdrowotnej, to rola pediatry się nie zmieniła. Nadal powinien dbać o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci. Rodzice w tym trudnym czasie powinni by czujni i mieć możliwość w każdej chwili zasięgnąć porady lekarskiej. Dobry kontakt pediatry ze swoimi pacjentami szczególnie teraz jest ważny, by nie dopuścić, żeby panująca pandemia miała negatywny wpływ na stan zdrowotny dzieci.

Każdy lekarz, nie tylko pediatra, od pewnego czasu uczy się nowej choroby, o której wiedza zmienia się dynamicznie. Dlatego postępowanie w opiece pediatrycznej też się zmienia, by wypracować najbardziej niezawodne metody profilaktyki infekcji u dzieci i zapobiegania szerzenia się zakażenia wirusem SARS-COV 2. 

Mam nadzieję, że pandemia szybko przeminie. Może wirus pozostanie z nami, ale z pewnością nauczymy się z nim żyć i nasze poczucie bezpieczeństwa będzie takie jak dawniej. Tego sobie wszyscy życzmy!