Opłaty

Przedszkole Artystyczne Domino świadczy usługi przez cały rok kalendarzowy, bez przerwy wakacyjnej, w formie dwóch pakietów.

Pakiet podstawowy obejmuje opiekę nad dzieckiem od 7.00 do 13.00 oraz zajęcia edukacyjne, angielski, plastykę, zajęcia teatralne, rytmikę, logorytmikę, gimnastykę korekcyjną oraz opiekę specjalistów: lekarza pediatry, psychologa i logopedy. 

Pakiet rozszerzony obejmuje opiekę od 7.00 do 17.00, w tym wyżywienie  oraz zajęcia i usługi wymienione powyżej. Przedszkole zapewnia 3 posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) lub 2 posiłki (obiad i podwieczorek), wówczas śniadania przygotowują dla dzieci rodzice. 

Rodzice naszych przedszkolaków szczególnie cenią sobie stałą bezpłatną opiekę lekarza pediatry, sprawowaną przez dr n. med. Bożenę Marek-Michalską. Dzieci mogą liczyć na szybką pomoc lekarską w razie zachorowania w czasie pobytu w przedszkolu lub poza godzinami pracy przedszkola. Bardzo cenna jest dla rodziców możliwość uzyskania konsultacji telefonicznych, potrzebnej recepty na leki, czy w razie konieczności zwolnienia lekarskiego. 

Opłaty obejmują wpisowe i czesne za wybrany pakiet:
Wpisowe w wysokości 500 zł to koszty związane z rekrutacją i adaptacją dziecka do przedszkola. 
Czesne za pakiet podstawowy wynosi 570 zł (bez posiłków). 
Czesne za pakiet rozszerzony wynosi 840 zł (wariant z 2 posiłkami) lub 930 zł (wariant z 3 posiłkami). 
Opłaty za przedszkole od 1 września 2024 wynoszą odpowiednio: 
650 zł – pakiet podstawowy, 920 zł )pakiet z 2 posiłkami) oraz 1010 zł (pakiet z 3 posiłkami)