Opłaty

Przedszkole włączające Basia i Zuzia

Przedszkole Artystyczne Domino świadczy usługi przez cały rok kalendarzowy, bez przerwy wakacyjnej, w formie dwóch pakietów.

Pakiet podstawowy obejmuje opiekę nad dzieckiem od 7.00 do 13.00 oraz zajęcia edukacyjne, angielski, plastykę, zajęcia teatralne, rytmikę, logorytmikę, gimnastykę korekcyjną oraz opiekę specjalistów: lekarza pediatry, psychologa i logopedy. 

Pakiet rozszerzony obejmuje opiekę od 7.00 do 17.00, w tym wyżywienie  oraz zajęcia i usługi wymienione powyżej. Przedszkole zapewnia 2 posiłki: obiad i podwieczorek. Śniadania przygotowują dla dzieci rodzice. 

Rodzice naszych przedszkolaków szczególnie cenią sobie stałą, bezpłatną opiekę lekarza pediatry, sprawowaną przez dr n. med. Bożenę Marek-Michalską. Dzieci mogą liczyć na szybką pomoc lekarską w razie zachorowania w czasie pobytu w przedszkolu lub po godzinach pracy przedszkola. Bardzo cenna jest dla rodziców możliwość uzyskania konsultacji telefonicznych, potrzebnej recepty na leki, czy w razie konieczności zwolnienia lekarskiego. 

Opłaty obejmują wpisowe i czesne za wybrany pakiet:
Wpisowe w wysokości 600 zł to koszty związane z rekrutacją i adaptacją dziecka do przedszkola.
Czesne za pakiet podstawowy wynosi 420 zł
Czesne za pakiet rozszerzony wynosi 640 zł