FORMULARZ KONTAKTOWY

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE DOMINO
ul. Franciszkańska 33

40-708 Katowice
tel. 669965161
tel. 601502865
sekretariat@domino.katowice.pl

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE DOMINO
ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 36
40-578 Katowice
tel. 535318344
tel. 601502865
sekretariat@domino.katowice.pl

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK DOMINO
ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 36
40-578 Katowice
tel. 669965161
tel. 601502865
sekretariat@domino.katowice.pl

NZOZ PORADNIA PEDIATRYCZNA
Dr n. med. Bożena Marek-Michalska
ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 36
40-578 Katowice
tel. 601502865
sekretariat@domino.katowice.pl

Nr konta bankowego:
Niepubliczny Żłobek Domino: 59 1140 2004 0000 3702 7484 1280
Przedszkole Artystyczne Domino: 79 1140 2004 0000 3302 4784 2524
NZOZ Poradnia Pediatryczna: 80 1140 2017 0000 4902 0291 7888