Czym kierować się przy wyborze żłobka.

Dziecko w żłobku każdego dnia przebywa średnio 8 godzin, i to właśnie tam spędza większość czasu swojej dziennej aktywności. Niejednokrotnie  dziecko w żłobku stawia pierwsze kroki, wypowiada pierwsze słowa, zaczyna nazywać przedmioty i rozpoznawać kolory. Żłobek dla dziecka staje się drugim domem, w którym maluch powinien czuć się bezpiecznie i być otoczone czułością oraz szacunkiem. Rodzice wybierając żłobek podejmują bardzo ważną decyzję, od której będzie zależeć kilka pierwszych lat życia dziecka. 

Zdrowie dziecka jest sprawą najważniejszą i na zdrowe spędzanie czasu w żłobku ma wpływ wiele czynników, takich jak: lokalizacja żłobka, liczebność grup, opieka, żywienie, warunki higieniczne.

Lokalizacja:

Dobra lokalizacja to nie tylko wygoda w dowożeniu dziecka do żłobka, to przede wszystkim lokalizacja z dala od hałasu i spalin. Zieleń i czyste powietrze to możliwość zdrowego spędzania czasu na placu zabaw lub spacerach, które powinny odbywać się codziennie.

Liczebność grup i opieka:

Liczebność grup to ważny czynnik wpływający na jakość opieki i zdrowie dzieci. Zachorowania w żłobku są dość częste, dlatego też tak ważne jest wczesne wykrywanie chorób i zapobieganie szerzeniu się ich wśród dzieci. W Żłobku Domino, które prowadzę jest to możliwe, dzięki stałej  opiece pediatrycznej, którą sprawuję osobiście. Ciągłe czuwanie lekrza pediatry podnosi bezpieczeństwo dzieci, jak również zapewnia natychmiastową pomoc w razie nagłych zachorowań.

Żywienie:

Żywienie małego dziecka ma istotny znaczenie dla prawidłowego jego wzrostu i rozwoju. Rodzic powinien mieć ścisłą kontrolę nad jakością i ilością spożytych w żłobku posiłków. Dzięki temu może dostosować skład posiłków w domu, by w pełni pokryć dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze jak i zapotrzebowanie kaloryczne.

Warunki higieniczne:

Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na zdrowie dzieci są warunki lokalowe. Duże, słoneczne sale powinny być wyposażone w bezpieczne meble, sprzęt i zabawki, posiadające wymagane atesty. Łazienki powinny być dostosowane do wieku dzieci. Dbanie o higienę osobistą dzieci i czystość pomieszczeń to wizerunek dobrego żłobka.

Oferta żłobka:

Rola żłobka nie powinna sprowadzać się tylko opieki, zaspakajania potrzeb dziecka i umożliwienia mu swobodnej zabawy w oczekiwaniu na rodziców. Żłobek powinien być miejscem zachęcającym dziecko do uczenia się i poprzez zabawę i edukację stymulować jego rozwój. Rodzice powinni  zwrócić uwagę na ofertę edukacyjną żłobka oraz na atrakcje, które sprawią, że  dziecko w żłobku mile spędzi czas.

Warto wybrać placówkę, która łączy żłobek i przedszkole. Możliwa wówczas jest kontynuacja rozpoczętej w żłobku edukacji. Dziecko pozostawione w tej samej placówce nie jest narażone na stres związany z okresem adaptacji. Przedszkole od razu, tak jak wcześniej żłobek, staje się dla dziecka drugim domem.