Opłaty za żłobek

Opłaty za żłobek

logo katowice

Żłobek dofinansowany ze środków budżetu Miasta Katowice (dotyczy dzieci mieszkających w Katowicach).

Usługi w żłobku są odpłatne i obejmują wpisowe, czesne  oraz opłatę za wyżywienie.

Wpisowe w wysokości 400 zł to koszty związane z rekrutacją i adaptacją dziecka do żłobka. 

Czesne w wysokości 970  zawiera koszty opieki sprawowanej od 7.00 do 17.00, koszt wszystkich zajęć w żłobku, opiekę specjalistów: lekarza pediatry, psychologa, logopedy. Czesne podstawowe jest stałe niezależne od liczby godzin przebywania dziecka w żłobku i nieobecności. Czesne nie obejmuje kosztów pieluch jednorazowych. 

Czesne podstawowe nie obejmuje dotacji z urzędu miasta Katowice. 

Kwota ta może być pomniejszona o dofinansowanie przez rząd do opieki nad dzieckiem wynoszące 400 zł miesięcznie dla rodziców nie pobierających Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, w wysokości 1000 zł miesięcznie (przy rocznym pobieraniu) lub 500 zł miesięcznie (przy pobieraniu przez dwa lata).

Opłata za wyżywienie jest uzależniona od liczby posiłków zamówionych przez rodziców. Maksymalna dzienna kwota za wyżywienie wynosi 17 zł. Istnieje możliwość dostarczania posiłków przez rodziców. W żywieniu dzieci uwzględnione są wskazania lekarskie dotyczące diet eliminacyjnych lub specjalnych oraz upodobania dzieci i rodziców.

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, szczególnie cenią sobie stałą bezpłatną opiekę lekarza pediatry, sprawowaną przez dr n. med. Bożenę Marek-Michalską. Dzieci mogą liczyć na szybką pomoc lekarską w razie zachorowania w czasie pobytu w żłobku lub poza godzinami pracy żłobka. Bardzo cenna jest dla rodziców możliwość uzyskania konsultacji telefonicznych, potrzebnej recepty na leki, czy w razie konieczności zwolnienia lekarskiego.