Opłaty za żłobek

Opłaty za żłobek

olek

Usługi w żłobku są odpłatne i obejmują wpisowe, czesne podstawowe oraz opłatę za wyżywienie.

Wpisowe w wysokości 600 zł to koszty związane z rekrutacją i adaptacją dziecka do żłobka.

Czesne podstawowe w wysokości 600 zł zawiera koszty opieki sprawowanej od 6.30 do 17.00, koszt wszystkich zajęć w żłobku, opiekę specjalistów: lekarza pediatry, psychologa i logopedy. Czesne podstawowe jest stałe oraz niezależne od liczby godzin przebywania dziecka w żłobku i nieobecności. Czesne nie obejmuje kosztów pieluch jednorazowych.

Opłata za wyżywienie wynosi do 220 zł miesięcznie, jej wysokość jest uzależniona od liczby posiłków zamówionych przez rodziców. Opłata ta obejmuje koszt obiadów i podwieczorków. Śniadania są przygotowywane przez rodziców, jak również istnieje możliwość dostarczania przez rodziców własnych obiadów i podwieczorków. W żywieniu dzieci uwzględnione są wskazania lekarskie dotyczące diet eliminacyjnych lub specjalnych oraz upodobania dzieci i rodziców.

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka szczególnie cenią sobie stałą, bezpłatną opiekę lekarza pediatry, sprawowaną przez dr n. med. Bożenę Marek-Michalską. Dzieci mogą liczyć na szybką pomoc lekarską w razie zachorowania w czasie pobytu w żłobku lub poza godzinami pracy żłobka. Bardzo cenna jest dla rodziców możliwość uzyskania konsultacji telefonicznych, potrzebnej recepty na leki, czy w razie konieczności zwolnienia lekarskiego.