Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Jesteśmy Przedszkolem Terapeutycznym, współpracujemy z istniejącą przy naszym przedszkolu Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną DOMINO.

Poza możliwością przebywania w przyjaznym środowisku rówieśniczym, oferujemy każdemu dziecku indywidualnie dobrany program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do wieku, możliwości i potrzeb dziecka. Program ten obejmuje terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną, pediatryczną, muzykoterapię, metodę dobrego startu, metodę ruchu rozwijającego, rehabilitację ruchową i wiele innych. Program edukacyjno-terapeutyczny ma na celu rozwijanie umiejętności intelektualnych, rozwijanie mowy i komunikacji z otaczającym światem, uczenie umiejętności samoobsługowych oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Niezależnie od tego dziecko realizuje również program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN.

Opracowanie ja również realizacja powyższych programów odbywa się przy współpracy z istniejącą przy naszym Przedszkolu Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną DOMINO.

Do Przedszkola DOMINO zapraszamy dzieci:

 • z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • z zespołami genetycznymi,
 • z opóźnieniem psycho-ruchowym,
 • z przewlekłymi chorobami somatycznymi (cukrzyca, padaczka itp.)

W czasie pobytu w naszym przedszkolu dziecko nie tylko realizuje bogaty program edukacyjno-terapeutyczny, ale również ma okazję do swobodnej zabawy z rówieśnikami i szansę zdobycia społecznych umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie mu poradzić sobie w szkole i w dalszym życiu.

 • Jedyne takie przedszkole w Polsce
 • Opieka pediatryczna całodniowa.
 • Autorski program: „Zdrowy Przedszkolak”
 • Przedszkole językowe – codzienna nauka języka angielskiego.
 • Przedszkole artystyczne – z nami dziecko poznaje sztukę.
 • Przedszkole dla każdego – zapraszamy dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.
 • Dyrektor przedszkola:
  Mgr Agnieszka Pieczul: 669-965-161

  Dr n. med.
  Bożena Marek-Michalska: 601-502-865