TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna (tzw. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wieloprofilowe usprawnianie) skierowana jest do:

 • dyslektyków
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 • dzieci z trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, ortografii, matematyki, języków obcych)
 • dzieci z problemami z koncentracją uwagi
 • dzieci z niską samooceną, nieśmiałych
 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 • dzieci o zaburzonym słuchu fonematematycznym

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Zajęcia prowadzi pedagog, oligrofrenopedagog.

Zajęcia trwają ok.60 min. i prowadzone są indywidualnie.

Bliższych informacji udzielamy codziennie w godz. 10.00-16.00 telefonicznie
Pedagog, oligofrenopedagog mgr Agnieszka Pieczul - tel. 669 965 161

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Obejmuje m.in.:

 • terapię dzieci z trudnościami szkolnymi
 • terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową
 • pełną diagnostykę psychologiczną,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • porady psychologiczne w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzinom w różnych problemach
 • każdy inny problem, z którym nie potrafisz poradzić sobie sam.

Zajęcia trwają ok.60 - 120 min. i prowadzone są indywidualnie.

Bliższych informacji udzielamy codziennie w godz. 10.00-16.00 telefonicznie
Psycholog kliniczny - mgr Beata Birnbach - tel. 512 332 074

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Obejmuje m.in. :

 • diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych (od 3 roku życia)
 • usuwanie zaburzeń i wad wymowy,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • usuwanie problemów z płynnością mówienia
 • porady i konsultacje dla rodziców i opiekunów.

W pracy logopedycznej stosowane są różnorodne ćwiczenia artykulacyjne oraz ćwiczenia wspomagające artykulację: ćwiczenia motoryki narządów mowy, oddechowe i słuchowe.
Z dziećmi łączymy trud ćwiczeń z zabawą, która jest naturalną formą dziecięcej aktywności. Pozwala to na odwrócenie uwagi dziecka od różnego typu nieprzyjemności i przykrości związanych z pracą nad poprawą jego mowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, mobilizuje do działań, nie powodując znużenia ciągłym powtarzaniem konkretnych ruchów, słów i czynności. Poprzez tak urozmaiconą formę zajęć uzyskujemy akceptację dziecka dla prowadzonych działań, co w efekcie wpływa na pozytywne efekty terapii.

Zajęcia prowadzi logopeda.

Zajęcia trwają ok.45 min. i prowadzone są indywidualnie.

Bliższych informacji udzielamy codziennie w godz. 10.00-16.00 telefonicznie
Logopeda mgr Marzena Myśliwczyk tel. 508 143 800

 • Czuwamy nad prawidłowym rozwojem dziecka.
 • Oceniamy gotowość szkolną dziecka.
 • Pomagamy dzieciom z trudnościami w uczeniu się.
 • Wydajemy opinie.
 • Dyrektor Poradni:
  Mgr Agnieszka Pieczul: 669-965-161