WAŻNE INFORMACJE:

Witam Państwa serdecznie na stronach internetowych mojej Poradni Pediatrycznej, często określanej przez pacjentów "Poradnią Doktor Michalskiej". Poradnia działa od 1998 roku jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, natomiast prywatną, pediatryczną praktykę lekarską prowadzę samodzielnie od 1992 roku - to już około 22 lata. 
W swojej pracy stawiam sobie za cel nadrzędny dobro małego pacjenta, ciągłość opieki lekarskiej, bezzwłoczną pomoc w nagłych zagrożeniach zdrowia, stały osobisty lub telefoniczny kontakt z rodzicami leczonych przeze mnie dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez nieustanne samokształcenie.

Dużą grupę moich pacjentów, którym poświęcam większą część dnia pracy, stanowią dzieci uczęszczające do założonego przeze mnie Niepublicznego Żłobka DOMINO i Przedszkola Artystycznego DOMINO.

Od kilku lat w mojej Poradni przyjmuje również specjalista pediatra – lek. med. Ilona Hajdas-Kudela, dzięki temu możliwe stało się realizowanie celu ciągłości opieki pediatrycznej.

 

                                                                                                                      Z pozdrowieniami:
                                                                                                                      Dr n. med. Bożena Marek-Michalska

Wieloletnie doświadczenie gwarantuje skuteczność w leczeniu małych pacjentów.

(32) 205-82-88

Dr n. med.
Bożena Marek-Michalska: 601-502-865

Lek. med.
Ilona Hajdas-Kudela: 604-490-410